Brede school - De Terrilling

logo De TerrillingvzwBrede school De Terrilling

lijn mier content

Brede School Beringen is een project in Beringen-Mijn en Beverlo samen met de 4 basisscholen Xplow, STRAF! School met lef, O.B.A.M.A school en Westakker, de stad Beringen en SAAMO.

Talentontdekking en – ontwikkeling bij kinderen

Met Brede School Beringen willen maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle kinderen en jongeren in de buurt. Concreet zetten we in op de talentontdekking en -ontwikkeling van kinderen uit de buurt met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen.

Jeugd- en sportaanbod

We leiden samen met partners zo veel mogelijk toe naar jeugd- en sportaanbod uit de omgeving. Via proefdagen kunnen kinderen tijdens de maand september gratis kennismaken met het aanbod en zo deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast ondersteunen we gezinnen om drempels te overwinnen op financieel vlak, maar ook op vlak van bereikbaarheid of onbekendheid. Ook gaan we met de sport- en jeugdverenigingen aan de slag om deze drempels bespreekbaar te maken en weg te werken. In mei organiseren we een vakantiesalon om het zomeraanbod bekend te maken bij gezinnen.

Laagdrempelig naschools aanbod

In samenwerking met de scholen en vrijwilligers bieden we een laagdrempelig naschools aanbod. Deze activiteiten veranderen om de 3 maanden. Zo willen we de kinderen laten kennismaken met verschillende vrijetijdsactiviteiten zoals schaken, toneel, muziek, tekenen, voetbal, koken, breien enz. We richten ons niet enkel op de kinderen van de betrokken scholen: alle kinderen uit de buurt zijn welkom. Via het naschools aanbod willen we kinderen warm maken en toeleiden naar het reguliere aanbod. We hebben bijzondere aandacht voor gezinnen die drempels ervaren om deel te nemen aan het aanbod. Via huisbezoeken, aanwezig zijn aan de schoolpoort,… proberen we drempels weg te werken.

 

Bekijk hier het aanbod voor het tweede trimester van 2023-2024.

 

Wil je graag meer informatie over Brede School Beringen?

Neem een kijkje op de facebookpagina of neem contact met de coördinator Lien Vanlangenaeker.

T 0492 22 44 69

lien.vanlangenaeker@saamolimburg.be

FB Lien Brede School

de terrilling