Differentiatie (LO)

Artikelindex

 

Differentiatie binnen de klas

Omdat elk kind op een ander tempo vorderingen maakt, werken wij met verschillende groepen/sporen binnen de klas. Op die manier boeken alle kinderen een grote leerwinst.

Kinderen krijgen les op hun niveau. De groepen zijn dynamisch, zo kan een kind naar gelang het lesonderwerp in het juiste spoor aansluiten.  We helpen kinderen hun eigen mogelijkheden inschatten, zodat ze zelf in staat zijn de meest geschikte leergroep te kiezen. We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van het kind zelf, wat de motivatie om te leren vergroot.

Handboeken zijn doorgaans gemaakt voor ‘de gemiddelde leerling’. Omdat wij geen enkel kind als gemiddeld beschouwen, selecteert de leerkracht per groep de meest geschikte oefeningen uit het werkboek. Elke groep krijgt de juiste begeleiding op maat van elk kind. Dat is de beste garantie om de leerdoelen te bereiken.

Daarnaast werken we in verschillende lesuren met dagcontracten. Elk kind beslist zelfstandig over de duur en de volgorde van de vastgelegde activiteiten. Door hen zelfstandig te leren werken, stimuleren we ook de zin voor verantwoordelijkheid.

Voor de kinderen die sneller de leerstof en de oefeningen onder de knie hebben, voorzien we uitdagende oefeningen uit onze ploetermappen en talentenboxen.  

Ieder kind heeft een verhaal,
wij schrijven graag mee
aan dat van jou.

WELKOM!

Gasten Online

We hebben 68 gasten en geen leden online