Schoolreglement

SCHOOLREGLEMENT.JPG

Klik hier om het schoolreglement van 2022-2023 te raadplegen. De wijzigingen staan aangeduid in het geel.

Ieder kind heeft een verhaal,
wij schrijven graag mee
aan dat van jou.

WELKOM!