Differentiatie (LO)

Artikelindex

Groeipad voor wiskunde

We zijn een basisschool. Het woord zegt het zelf: we willen een stevige basis leggen voor het verdere leven. We streven naar de beste kennisopname, succeservaringen voor elk kind, de persoonlijke groei in sociale vaardigheden, toename van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfsturing.

Voor de kinderen die meer moeite ondervinden in hun wiskundige leerontwikkeling, werken wij een onderbouwd groeipad uit. Volledig op basis van de leerplandoelen van ZILL. Voor kinderen die moeite hebben met wiskunde richten we ons eerst op de basisleerstof. Zodra ze de basis helemaal onder de knie hebben, komt de uitbreiding aan bod.

Wie makkelijk meekan en de basisleerstof snel begrijpt, krijgt het volledige pakket aangeboden.

Voor sommige kinderen biedt het leerplan niet voldoende uitdagingen. Voor hen bieden wij zinvolle taken aan op een hoger niveau. Zij mogen de aangebrachte leerstof toepassen in de vorm van oefeningen op basis van probleemoplossend denken. Programmeren, werken in projecten en redeneren staan hierbij centraal. Er is ruimte voor de eigen inbreng van deze kinderen, waardoor hun motivatie wordt versterkt. Op dit niveau combineren we zoveel mogelijk leergebieden.

Ieder kind heeft een verhaal,
wij schrijven graag mee
aan dat van jou.

WELKOM!

Gasten Online

We hebben 184 gasten en geen leden online