Differentiatie (LO)

Artikelindex

 

Differentiatie binnen de klas

Omdat elk kind op een ander tempo vorderingen maakt, werken wij met verschillende groepen/sporen binnen de klas. Op die manier boeken alle kinderen een grote leerwinst.

Kinderen krijgen les op hun niveau. De groepen zijn dynamisch, zo kan een kind naar gelang het lesonderwerp in het juiste spoor aansluiten.  We helpen kinderen hun eigen mogelijkheden inschatten, zodat ze zelf in staat zijn de meest geschikte leergroep te kiezen. We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van het kind zelf, wat de motivatie om te leren vergroot.

Handboeken zijn doorgaans gemaakt voor ‘de gemiddelde leerling’. Omdat wij geen enkel kind als gemiddeld beschouwen, selecteert de leerkracht per groep de meest geschikte oefeningen uit het werkboek. Elke groep krijgt de juiste begeleiding op maat van elk kind. Dat is de beste garantie om de leerdoelen te bereiken.

Daarnaast werken we in verschillende lesuren met dagcontracten. Elk kind beslist zelfstandig over de duur en de volgorde van de vastgelegde activiteiten. Door hen zelfstandig te leren werken, stimuleren we ook de zin voor verantwoordelijkheid.

Voor de kinderen die sneller de leerstof en de oefeningen onder de knie hebben, voorzien we uitdagende oefeningen uit onze ploetermappen en talentenboxen.  


Groeipad voor wiskunde

We zijn een basisschool. Het woord zegt het zelf: we willen een stevige basis leggen voor het verdere leven. We streven naar de beste kennisopname, succeservaringen voor elk kind, de persoonlijke groei in sociale vaardigheden, toename van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfsturing.

Voor de kinderen die meer moeite ondervinden in hun wiskundige leerontwikkeling, werken wij een onderbouwd groeipad uit. Volledig op basis van de leerplandoelen van ZILL. Voor kinderen die moeite hebben met wiskunde richten we ons eerst op de basisleerstof. Zodra ze de basis helemaal onder de knie hebben, komt de uitbreiding aan bod.

Wie makkelijk meekan en de basisleerstof snel begrijpt, krijgt het volledige pakket aangeboden.

Voor sommige kinderen biedt het leerplan niet voldoende uitdagingen. Voor hen bieden wij zinvolle taken aan op een hoger niveau. Zij mogen de aangebrachte leerstof toepassen in de vorm van oefeningen op basis van probleemoplossend denken. Programmeren, werken in projecten en redeneren staan hierbij centraal. Er is ruimte voor de eigen inbreng van deze kinderen, waardoor hun motivatie wordt versterkt. Op dit niveau combineren we zoveel mogelijk leergebieden.


Klasdoorbrekend werken

Regelmatig brengen we kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen samen. Dat biedt grote voordelen: kinderen leren spontaan van elkaar, dragen zorg voor elkaar en houden rekening met elkaars verschillen. We doen aan tutorlezen (leerlingen uit de hoogste klassen helpen jongere kinderen), creëren werkgroepen voor metend rekenen, organiseren gezamenlijke uitstappen en werken muzische activiteiten samen uit,…

Differentiatie is bij ons geen hol begrip. Wij erkennen de verschillende mogelijkheden van al onze leerlingen en doen er alles aan om het persoonlijke groeiproces van elk kind permanent te versterken.

Ieder kind heeft een verhaal,
wij schrijven graag mee
aan dat van jou.

WELKOM!

Gasten Online

We hebben 51 gasten en geen leden online