Uitgangspunten

Artikelindex

Inleiding

Voor ons is het begrip onderwijs duidelijk en concreet. Het is onze taak om zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een steeds ingewikkelder wordende toekomst. De letters van straf staan respectievelijk voor: samen, toekomst, ruimte, anders en fier.

De beste opvoeding van een kind gebeurt door een intense samenwerking met ouders, leerkrachten en de leefomgeving. Straf! kiest altijd voor de meest moderne leermiddelen. Wij besteden aandacht aan een prettige leefomgeving waarin elk kind de ruimte krijgt om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Elk kind, elke leerkracht en elke ouder zitten anders in elkaar en verdienen een andere en persoonlijke benadering. Onze school is terecht fier op wat we samen voor ieder kind willen en kunnen bereiken.

De mier in ons logo staat voor samenwerken, hard werken, opbouwen. Onze school is een warm (mieren)nest waar iedereen zich thuis voelt. Straf, niet?


Respect voor iedereen

Straf! is verankerd in christelijke en menselijke waarden.  Wederzijds respect, gelijkwaardigheid, liefde, verdraagzaamheid, solidariteit, rechtvaardigheid, naastenliefde, dienstbaarheid en eerlijkheid zijn de wortels waaruit wij kracht putten. Straf! is een katholieke dialoogschool. Wederzijds respect en kennis van elkaars godsdienstige beleving bieden dubbel zoveel kansen om te streven naar een menselijke wereld.

Wij gaan uit vanuit het unieke gegeven en de gelijkwaardigheid van elk kind, elke leerkracht, elke ouder en elke partner van onze school.

Het is onze taak om -samen met de ouders- kinderen te vormen tot verantwoordelijke en solidaire mensen.


Straf onderwijsaanbod en didactische aanpak

Als school van de toekomst kiezen we bewust voor kwaliteitsvolle onderwijsmiddelen en –methodes. Wij richten ons op het ontplooien van de talenten van elk kind. Onze kinderen worden actief in het leerproces betrokken. Wij kiezen voor betekenisvol en inzichtelijk leren. Naast de schoolse vaardigheden hechten wij veel belang aan de vorming van een sterke persoonlijkheid van onze kinderen.  Wij willen hen helpen vormen tot zelfstandige en verantwoordelijke jonge mensen, die bereid zijn ook van elkaar te willen leren. Daarom kiezen wij voor interactief leren in samenwerking met alle mensen om hen heen.


Straffe kinderen

In onze school staat het kind centraal. Iedereen is welkom. Samen met de leerkracht, de directie, de ouders en het kind gaan wij een persoonlijk contract aan, waarin 10 basispunten de leidraad vormen van ons eigen opvoedingsproject.

  1. Als katholieke dialoogschool respecteren wij de waarden van alle kinderen: gelovig, anders-gelovig of niet-gelovig.
  2. Iedereen is anders en moet zich goed voelen.
  3. Kwaliteit haalt het op kwantiteit. De lat ligt hoog.
  4. Wij kiezen voor uitdagend en actief onderwijs. Wij willen onze kinderen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.
  5. Elk kind zo goed mogelijk voorbereiden op een toekomst die almaar ingewikkelder wordt. Dat is onze basistaak!
  6. We gaan samen op pad. Iedereen telt mee. Samen staan we sterk.
  7. Nederlands is de taal die ons verbindt. Meertaligheid beschouwen wij als een extra troef.
  8. Wij hebben oog voor de persoonlijke talenten van elk kind.
  9. De kinderen en hun ouders kunnen bij ons altijd terecht. Zo kunnen we eventuele problemen snel voorkomen. Leerkrachten en directie zijn vlot bereikbaar.
  10. We leren met vallen en opstaan.

Onze school is dus een leer- en een leefgemeenschap. Door te vertrekken vanuit de krachten en talenten van onze kinderen, stimuleren wij hun groei en ontwikkeling. Wij geloven in aanmoediging en motivatie. Ieder kind mag rekenen op aandacht en ondersteuning. Aan het eind van de rit moet elk kind voldoende bewapend en vol zelfvertrouwen kunnen doorstromen naar het middelbaar onderwijs.

Op school en in gesprekken met ouders en leerkrachten spreken wij Nederlands. De thuistaal van de kinderen krijgt ook een plaats binnen onze school. Meertaligheid is een grote kracht. Niettemin stimuleren wij het gebruik van de Nederlandse taal, de sleutel tot succes voor de toekomst van onze kinderen in onze samenleving. Wij hechten veel belang aan een taalrijke vorming.


Straffe leerkrachten én ouders

Onze leerkrachten staan elke dag als open en ontmoetende mensen tussen de kinderen. Ze zijn sterk in het persoonlijk begeleiden en motiveren van de kinderen en doen er alles aan om het beste in elk kind naar boven te halen.

Onze leerkrachten zijn KRACHTEN in het LEREN: zij geloven erin dat elk kind kan groeien. Zij vormen een stevig team dat er zich van bewust is dat je nooit te oud bent om (ook als leerkracht) bij te leren.

Wij werken heel intens met de ouders van onze leerlingen samen. Alle ouders zijn welkom in onze school. Samen staan we sterk!


Brede school

Onze school is een deel van de grotere leefwereld. Wij staan in contact met onze buurtbewoners. Met krachtige initiatieven en activiteiten klauteren wij regelmatig over de schoolmuren. Wij willen van onze kinderen open en mondige wereldburgers maken. Elk kind mag zich persoonlijk onderscheiden in verbondenheid met anderen. Wanneer de samenleving verandert, veranderen wij mee.

 

 

Ieder kind heeft een verhaal,
wij schrijven graag mee
aan dat van jou.

WELKOM!

Gasten Online

We hebben 175 gasten en geen leden online