Uitgangspunten

Artikelindex

Respect voor iedereen

Straf! is verankerd in christelijke en menselijke waarden.  Wederzijds respect, gelijkwaardigheid, liefde, verdraagzaamheid, solidariteit, rechtvaardigheid, naastenliefde, dienstbaarheid en eerlijkheid zijn de wortels waaruit wij kracht putten. Straf! is een katholieke dialoogschool. Wederzijds respect en kennis van elkaars godsdienstige beleving bieden dubbel zoveel kansen om te streven naar een menselijke wereld.

Wij gaan uit vanuit het unieke gegeven en de gelijkwaardigheid van elk kind, elke leerkracht, elke ouder en elke partner van onze school.

Het is onze taak om -samen met de ouders- kinderen te vormen tot verantwoordelijke en solidaire mensen.

Ieder kind heeft een verhaal,
wij schrijven graag mee
aan dat van jou.

WELKOM!

Gasten Online

We hebben 221 gasten en geen leden online